Komisi Perkawinan dan Pembinaan Keluarga

Ketua : Ibu Endang Harisno

Wakil Ketua : Ibu Lucy Winowatan-Mamuaya

Sekretaris : Ibu Imelda Kalawahai-Sitompul

Bendahara : Ibu Nony Salomi Sereh-K

Koordinator : Ibu Esther P. Salindeho

Anggota :

  1. Ibu Naarah Rahaditya
  2. Ibu Cita Hutahaean-S

Mentor Perkawinan :

  1. Bpk. Benjamin B. Salindeho dan Ibu Esther P.Salindeho
  2. Bpk. Mesah Tarigan dan Ibu Katrin T. Tarigan
  3. Bpk. Tagor Marpaung dan Ibu Trenny Marpaung-G
  4. Bpk. Ernst E. Lewerissa dan Ibu Liana S.E.Lewerissa